Brug Kernekvadranten® i din udvikling

koncept, tankegang & værktøj

Mange års erfaring med Kernekvadranten®

Vi er konstant nysgerrige efter ny viden, der kan inspirere til- og understøtte udvikling. Denne nysgerrighed har ført os frem til CoreQuadrant®-konceptet eller Kernekvadranten® på dansk. Et koncept, en tankegang og et meget konkret værktøj, som vi første gang stiftede bekendtskab med i 2010. Efterfølgende har vi dyrket, udforsket og eksperimenteret med Kernekvadranten®, hvilket kun har skærpet interessen for at komme endnu tættere.

en ny dimension i vores arbejde

Hvad er Kernekvadranten®?

Kernekvadranten® har sit udspring i det, Daniel Ofman kalder kernekvaliteter. En kernekvalitet kendetegnes ved at være egenskaber, som vi alle har. Egenskaber som er så integrerede, at de er en del af vores kerne. Vores kernekvaliteter er ofte karakteriseret ved at være den egenskab, som vores nærmeste øjeblikkeligt forbinder os med. Vores kernekvaliteter er ofte en kvalitet, vi tager for givet, og som findes som en naturlig del af vores væsen.

Kernekvalitetens “skyggeside” kaldes dets faldgrube. Når vi overdriver vores kernekvalitet kan det altså gå hen og blive vores faldgrube. Ens faldgrube er resultatet af vores styrke, som bliver til vores svaghed. Sammen med en faldgrube får vi samtidig en udfordring. 

En udfordring er den kvalitet, der repræsenterer faldgrubens diametrale modsætning: den positive modsætning. Vores kernekvalitet og vores udfordring komplimenterer hinanden. At finde balancen mellem vores naturlige kernekvaliteter og de dertilhørende udfordringer kan være svært. Disse vil føles som hinandens modsætninger, men ved at lære at tænke i “og & og” i stedet for “enten eller” vil de kunne skabe stor værdi for den enkelte. Vi undgår samtidig, at vi falder over i vores faldgrube.

Vores allergi består af for meget af vores udfordring. Vi kan selv få en reaktion, når vi møder folk, som præsenterer for meget af vores udfordring. Vores allergi er altså en ageren, vi kan støde på hos andre, vi bare ikke kan holde ud. Når vi agerer overfor sådan en person, er det mere sandsynligt, at vi eksponerer vores faldgrube. Det vil sige en person, hvis kernekvalitet er beslutsomhed kan risikere at blive tromlende i sin faldgrube. Faldgrubens udfordring vil i dette tilfælde være tålmodighed, hvortil personens allergi vil være passivitet.

Kernekvadranten® certificering

KAR+CO er stolte over som de eneste i Danmark at kunne præsentere certificering i Kernekvadranten®. Vælger du at tilbringe 3 dage i vores selskab, tør vi godt love dig nogle af de mest inspirerende dage, du har oplevet.

Kernekvadrant train-the-trainer certificeringen er et stærkt forløb, hvor fokus dels er på at klæde dig på til at facilitere i Daniel Ofmans mange modeller og samtidig er din egen personlige udvikling i spil.

Kernekvadranten

Hvor bruges Kernekvadranten®?

Kernekvadranten® bruges typisk ved lederudvikling, teamudvikling, coaching og til personlig udvikling. Det er et lille værktøj til stor selvindsigt, som kan hjælpe organisationer og individer med at skabe letforståelige rammer om udvikling.

Kernekvadranten® med PFA og Lederne

KAR+CO er stolte af at have hjulpet Ledernes Hovedorganisation og PFA med at tilvejebringe en digital, brugervenlig udgave af Kernekvadranten.

Den digitale Kernekvadrant er gratis tilgængelig på Ledernes hjemmeside.

Hvis du eller din virksomhed vil prøve kræfter med modellen digitalt, så kan I følge linket nedenfor – og skal I virkelig i gang med Kernekvadranten i jeres organisation, så kontakt enten Morten Gantzhorn eller Betina Bay Frandsen direkte.

Grundlægger af Core Quality International og manden bag Kernekvadranten®

Daniel Ofman er manden bag Kernekvadranten® og grundlægger af Core Quality International. Core Quality International er en organisation, som er udviklet til at specialisere sig i at facilitere udviklingsprocesser. Daniel Ofman grundlagde denne organisation i 2003. Daniel Ofman er blandt andet forfatter til bøgerne: Building Commitment and Enthusiasm in Organisations (2015), Kernekvaliteter og Kernekvadranten (2012) og Fancy Meeting Me Here! (2007).

Undersøg andre af vores produkter - Og start din certificering i dag...

Everything DiSC®

Et optimalt værktøj til at forstå egen og andres adfærd og gøre ledere og medarbejdere mere effektive i kommunikationen.

Foto af Five Behaviors™ pyramiden

The Five Behaviors of a Cohesive Team™

Kan hjælpe alle teams, fra produktion til bestyrelse med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater.

CoreQuadrant® konceptet

CoreQuadrant® konceptet/tankegangen har tilført en ny dimension i vores arbejde med organisatorisk og personlig udvikling.