Privatlivspolitik

Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger
KAR+CO ApS, CVR-nr.: 36940492, Borupvang 3A, 2750 Ballerup er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail kontakt@karplusco.com

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor

Vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger et job, som KAR+CO formidler på vegne af den rekrutterende virksomhed, eller når du opretter en profil i vores CV-database. Vi behandler i den forbindelse de almindelige personoplysninger, som du angiver i dit ansøgningsmateriale og i vores ansøgningsformular, samt oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med samtaler og personlighedstests, herunder fx dine kontaktoplysninger, foto, oplysninger om din uddannelse og erfaring, oplysninger om dine private forhold, testmateriale og testvurdering.

Vi behandler endvidere dine personoplysninger, hvis en kandidat opgiver dig som reference. Vi behandler i den forbindelse de almindelige personoplysninger, som vi har fået oplyst om dig, herunder dine kontaktoplysninger og evt. nuværende/tidligere stillingsbetegnelse samt organisation.

Vi behandler endvidere dine personoplysninger, hvis du deltager i et ledelses- eller kompetenceudviklingsforløb hos os. Vi behandler i den forbindelse de almindelige personoplysninger, som du og/eller din arbejdsgiver afgiver i forbindelse med forløbet, herunder fx dine kontaktoplysninger og oplysninger i forbindelse med persontypetests.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger i form af cookies, hvis du besøger vores hjemmeside og har givet samtykke hertil.

Hvilket lovgrundlag har vi for at behandle dine personoplysninger

Når vi behandler almindelige personoplysninger om dig, er hjemmelsgrundlaget, at du har givet samtykke til behandlingen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, og/eller at behandlingen er nødvendig for, at du kan forfølge en legitim interesse i at komme i betragtning til stillinger, som KAR+CO formidler, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

I det omfang vi behandler følsomme personoplysninger om dig, fordi du på eget initiativ har anført disse oplysninger i dit ansøgningsmateriale, som du uploader til os, betragtes dette som et samtykke til, at vi må behandle oplysningerne, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a.

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med cookies, sker dette på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Vi gør særligt opmærksom på, at du er berettiget til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, og at du altid er berettiget til at trække dit samtykke tilbage.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at behandle din ansøgning, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Når du har uploadet dit ansøgningsmateriale til os i forbindelse med en specifik stilling eller i vores CV-database, videregiver vi dine personoplysninger til:

 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere, og
 • Relevante kunder, som søger kandidater, der matcher din profil eller den specifikke kunde, som du har søgt en stilling hos.

Når du er oplistet som reference for en kandidat, videregiver vi dine personoplysninger til:

 •  Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere.

Når du deltager i et ledelses- eller kompetenceudviklingsforløb hos os, videregiver vi dine personoplysninger til:

 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere,
 • Testudbydere, og
 • Din arbejdsgiver, såfremt dette er relevant, og du har givet samtykke hertil.

 

Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger

Hvis du har givet dit samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger i vores CV-database, sletter vi dit ansøgningsmateriale 6 måneder efter ansøgningen er fundet sted.

Hvis du har søgt en konkret stilling, som KAR+CO formidler og har været indkaldt til samtale/test, opbevarer vi dine personoplysninger i 2 år efter rekrutteringsforløbets afslutning, såfremt du har givet samtykke hertil eller 6 måneder efter rekrutteringsforløbets afslutning, såfremt du ikke har givet samtykke.

Du kan altid ændre eller slette dine personoplysninger via dit kandidatlogin eller ved at kontakte os på mail: kontakt@karplusco.com.

Hvis du er oplistet som reference for en kandidat, sletter vi dine kontaktoplysninger 2 år efter rekrutteringsforløbets afslutning.

Hvis du har deltaget i et ledelses- eller kompetenceudviklingsforløb hos os, sletter vi dine personoplysninger 2 år efter forløbets afslutning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre disse rettigheder gældende overfor os, kan du altid kontakte os, som anført ovenfor under pkt. 1.

Dine rettigheder:

 • Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
 • Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
 • Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du vil kontakte os først, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Forbehold for ændringer af denne politik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.