Outplacement - få hjælp til at komme videre

Outplacement handler om retning

At miste sit job er noget af det sværeste i karrieren. Derfor er outplacement en væsentlig hjælp i en svær tid, hvor det handler om at blive gjort parat til at træffe sit næste karrierevalg.

Vores vigtigste opgave i et outplacementforløb er at forstå den enkelte medarbejder. Vi tager udgangspunkt i medarbejderens situation og kobler det sammen med indsigt i vedkommendes personlighed, erfaringer og konkrete kompetencer. Derfra lægger vi en realistisk plan sammen med medarbejderen, der sikrer de bedst mulige vilkår og forudsætninger for at komme godt videre i karrieren.

Outplacement hos KAR+CO er retningsgivende hjælp til selvafklaring og kvalificeret støtte i en svær proces.

Hvorfor vælger kunder os til outplacement?

Outplacement handler om at sætte retning og give konkrete værktøjer til at komme videre.

Vi sidder i forvejen som specialister i job- og rekrutteringsmarkedet, hvorfor vi er skarpere end de fleste til at bygge bro til en realistisk jobfremtid. Vi tilbyder både en konkret værktøjskasse med alt fra LinkedIn-profilering til samtaletræning ved jobinterviews, og vi giver medarbejderen indsigt i sin egen personlighed via personlighedstest og fortrolige samtaler omkring kompetencer, adfærd og motivation. 

Vores kunder oplever, at vi behandler medarbejderne med respekt, og i modsætning til andre outplacementforløb er vores fokus på den enkeltes situation. Dét mener vi er afgørende for at kunne hjælpe et menneske videre i karrieren.

Outplacementforløbet hos KAR+CO

Udgangspunktet i vores outplacementforløb er den konkrete fratrædelsessituation og medarbejderens parathed til at komme videre. Ved alle outplacementforløb tilbyder vi medarbejderen en personlighedstest i værktøjet NEO-PI-3 (Big Five), der er med til at italesætte, hvem man er, og hvordan man trives i arbejdslivet. 

Vi udnytter vores erfaringer i jobmarkedet og kombinerer det med forståelsen af den enkelte medarbejder til at etablere en målrettet plan, der har fokus på jobfremtiden.

Vores største styrke er at skabe et trygt og fortroligt rum til en sparringsproces, der gør medarbejderen i stand til at søge nye udfordringer, der matcher deres personlighed og kompetencer. 

Få hjælp til outplacement

Skriv til os fortroligt via formularen eller ring direkte til en af vores konsulenter.

 

Hvem arbejder vi med?

Skræddersyet outplacement proces med konkret udbytte

Branchens bedste værktøjer til at skabe indsigt i personlighed

Erfarne konsulenter med relevant indsigt i erhvervslivet

Samarbejde bygget på fortrolighed og professionel sparring