Autoriseret partner af Everything DiSC

DiSC er et af verdens mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer, når det drejer sig om professionelle, menneskelige relationer og bruges med succes verden over i både store og små organisationer til at arbejde målrettet med bl.a. ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation.

koordinere forskellige behov

Hvorfor bruge DiSC?

Fordelen ved at bruge Everything DiSC® som organisationsudviklingsværktøj er, at det er enkelt, intuitivt og let at implementere, uanset størrelsen og kompleksitetsgraden af organisationen. DiSC-modellen tilbyder en forståelsesramme, der, uden at sætte folk i bås og kasser, giver både ledere og medarbejdere mulighed for ved hjælp af enkle greb at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse. Gennem implementeringen af Everything DiSC® opbygger I sammen en fælles forståelsesramme og et fælles sprog om adfærd, som udover øget selvindsigt for den enkelte medarbejder giver et solidt fundament for at arbejde målrettet med udvikling af organisationen.

Indsigt i vores interaktion med andre

Hvad kan du bruge DiSC til?

Vi har alle forskellige adfærdspræferencer og deraf forskellige motivationsfaktorer, behov og prioriteter i vores interaktion med andre. En DiSC-profil måler en persons adfærdspræferencer og anvendes som supplement til at beskrive en persons typiske adfærd. Derudover tilbyder en DiSC-personprofil en dybdegående forståelse af, hvorfor vi agerer, som vi gør i forskellige situationer og relationer.

Nogle af de mest oplagte anvendelsesmuligheder for Everything DiSC® er:

Ledelse

Kend din ledelsesstil og lær at tilpasse din ledelse til situationen og dine medarbejderes behov. Hvilke lederkompetencer understøtter din DiSC-profil, og hvilke ledelsesopgaver har du sværest ved at løfte tilfredsstillende?

Relationer og samarbejde

Everything DiSC® er skabt til relationer og samarbejde, værktøjets intuitive opbygning gør det let og effektivt at anvende i hverdagen. Hvad er dit særligt værdifulde bidrag til organisationen i kraft af din DiSC-profil, og hvad er dine faldgruber og blinde vinkler, hvor du har brug for støtte eller udvikling?

Salg- og kommunikationstræning

Kend din salgsstil og forstå dine kunders behov og købsmotiver. Hvad er dine styrker og udfordringer, som sælger og kommunikator, og hvordan tilpasser du bedst din stil til modtagerens DiSC-profil?

Everything DiSC® er dansk valideret og rapportens indhold holdes således op imod en dansk normgruppe.

Profiler

Opfølgningsværktøjer

MyEverythingDiSC.com (MED) er en interaktiv læringsportal, hvor man kan forankre sin DiSC viden og færdigheder opnået gennem certificering.

Se de nyeste tiltag inden for Everything DiSC®

Der er især to Everything DiSC® produkter, der i høj grad er blevet en succes på arbejdspladserne rundt omkring. Det drejer sig dels om en stigende interesse for Work of Leaders, som med udgangspunkt i din DiSC profil og på tre dimensioner beskriver dine styrker som leder for ledere: Skabe en VISION, Opbygge ALIGNMENT og Stå i spidsen for GENNEMFØRELSE.

KAR+CO afholder workshop omkring, hvordan du får dimensionerne fra Work of Leaders til at leve i din organisation. Workshoppen henvender sig til alle, der er certificerede og arbejder med HR og/eller ledelse.

Den anden profil, som ledere og HR i stigende grad har taget til sig, er Five Behaviors of a Cohesive Team™ som bygger på Patrick Lencionis ledelsespyramide.  Man arbejder med de 5 faktorer, som udgør modellen, og som er: Tillid, Konflikt, Commitment, Ansvar og Resultater.  Alle 5 faktorer er afhængige af hinanden, for at det lykkes at etablere sig som et team, der skaber holdbare resultater sammen. Modellen bygger endvidere på DiSC stilenes foretrukne tilgang til de 5 faktorer.