Autoriseret partner af Five Behaviors

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamudviklingsprogram designet til at skabe high performance teams. Programmet bygger på Patrick Lencioni’s bestseller, “The Five Dysfunctions of a Team” og hans teamudviklingsmodel.

mål teamets oplevelse

Fra talentfulde INDIVIDER til enestående TEAMS

Mange taler om og bruger modellen, vi kan måle på den! Vi har i tæt samarbejde med Patrick Lencioni udviklet et værktøj, der kan måle teamets oplevelse af effektivitet og sammenhængskraft. The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamudviklingsprogram designet til at skabe high performance teams. Programmet bygger på Patrick Lencioni’s bestseller, “The Five Dysfunctions of a Team” og hans teamudviklingsmodel. Værktøjet hjælper, understøttet af Everything DiSC®, deltagerne til at forstå deres DiSC®-stil og det klarlægger samarbejdet i teamet.

i vores interaktion med andre

Hvad kan du bruge Five Behaviors til?

Det kræver hårdt arbejde at få alle teammedlemmers præferencer og adfærdsstile til at spille sammen i et produktivt og sammenhængende team, men udbyttet er stort – både for individet, teamet og organisationen. Værktøjet hjælper teams til at forstå, hvordan de scorer på de centrale elementer i Five Behaviors-modellen: tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater. Hvert teammedlem vil også forstå sin egen og teammedlemmernes adfærdsstil baseret på DiSC®-modellen: D: Dominans, i: Indflydelse, S: Stabilitet og C: Competencesøgende adfærd, samt forstå hvordan deres adfærdsstile bidrager til teamets overordnede succes. Du kan læse mere om elementerne i profilen her: The Five Behaviors of a Cohesive Team™-profil

Dysfunktionerne kan opstå ud fra:

Tillid: Et team skal kunne være hudløs ærlig overfor hinanden, for at skabe grundstenen for teamwork.

Konflikt: Den ufiltrerede, konstruktive debat og udveksling af ideer, kan kun blive gjort muligt gennem sårbarhed og tillid, hvilket er etableret i første trin.

Commitment: At forpligte sig. Når alle medlemmer har givet et bud på deres ideer og meninger, vælges der derefter den bedste, ud fra en konstruktiv diskussion – Dette skaber baggrund til at forpligte sig til teamet, hos teammedlemmerne.

Ansvar: En klar handlingsplan og klar fordeling af roller, gør det muligt for teamets medlemmer at holde hinanden ansvarlig, ud fra den standard som er fastsat fra start af.

Resultater: Det sidste mål for et team, er at skabe ROI og forretnings succes, hvilket bliver gjort muligt når de andre fire trin er blevet opfyldt. Hvis ikke alle tidligere trin er opfyldt, vil individets eget mål stå højere end teamets.

Derfor skal du vælge Kar+Co

KAR+CO er autoriseret partner af Five Behaviors-modellen, hvilket betyder, at vi var med tidligt i processen, da Wiley og Patrick Lencioni udviklede et fælles program baseret på Everything DiSC® personprofiler og Lencionis teorier. 

Dette program har vi stor erfaring i at bruge som led i udviklingsforløb for teams, uanset hvor teamet er placeret i organisationen.

Undersøg andre af vores produkter - Og start din certificering i dag...

Everything DiSC®

Et optimalt værktøj til at forstå egen og andres adfærd og gøre ledere og medarbejdere mere effektive i kommunikationen.

Foto af Five Behaviors™ pyramiden

The Five Behaviors of a Cohesive Team™

Kan hjælpe alle teams, fra produktion til bestyrelse med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater.

CoreQuadrant® konceptet

CoreQuadrant® konceptet/tankegangen har tilført en ny dimension i vores arbejde med organisatorisk og personlig udvikling.