Ole Christensen, COO DLG

Vi har i koncerndirektionen, ved flere lejligheder, i forbindelse med strategiimplementering og omstrukturering af DLG, med stort udbytte benyttet KAR+CO som sparringspartner og facillitator.