CEO til handelsvirksomhed

Kommerciel direktørprofil til global trading med råvarer

Med reference til bestyrelsen, får du ansvaret for ledelse og videreudviklingen af selskabet.

Forretningen er vokset på toplinjen de seneste år, men ser også ind i ændrede markedsforhold, som fordrer en stærkere kommerciel tilgang. Der er behov for at gentænke og tilpasse forretningen samt vurdere nye markedsmuligheder. Samtidig er der fokus på at styrke og forbedre datagrundlag og systemer samt kompetencer, for fortsat at kunne overvåge og betjene markedet så agilt som muligt og foretage de kommercielle vurderinger, på et velunderbygget grundlag.

Bestyrelsen har ambitiøse planer med virksomheden, der vurderes dels at have et uindfriet potentiale og, dels at repræsentere muligheder for at fintune forsyningskæden, forretningsmodellen og organiseringen og dermed forbedre indtjeningen.

Organisationen besidder en stor produktfaglig stolthed og viden og er det kompetente led imellem leverandører og aftagere af produkterne. Den faglige viden bruges - i kombination med kommerciel tæft - til at vurdere skiftende markedsforhold, råvarepriser og afsætningsmuligheder og dermed sikring af de bedste salgspriser.


Hovedopgaven for dig som ny CEO, bliver sammen med ledelsesteamet, som består af CFO, CLO samt datterselskabsdirektører - at forene den faglighed og kvalitet, som virksomheden er kendt for, med en lige så stærk og stolt købmandskultur og kommerciel indsigt og forståelse, som du selv repræsenterer.

Nogle af de værktøjer, der skal bringes i anvendelse fremadrettet er bl.a.:

  • Risk Management inden for trading
  • Optimering af planlægning og logistik, herunder lagerstyring
  • Løbende kompetenceudvikling
  • Systematisk overvågning af råvaremarkeder
  • Udvikling af eksisterende og evt. nye forretningsmuligheder / -områder.


Du forventes derfor at have  en bred ledelsesbaggrund, formentlig fra international råvarehandel / commodity trading eller lignende og det er helt afgørende, at du som person selv har en stærk kommerciel profil. Den rette profil har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og tyngde i forhold til kommerciel forretningsledelse og har erfaring på administrerende direktør niveau. Derudover har du tilegnet dig erfaringer med en bred vifte af ledelses- og optimeringsværktøjer i en global forsyningskæde. Som topleder forstår du vigtigheden af at samle holdet omkring dig, sætte retningen og samtidig respektere og gøre brug af forskellige fagligheder og styrker i din organisation og dit lederteam.

Virksomheden agerer i et meget internationalt og dynamisk marked, hvor der tales engelsk og tysk både i organisationen og med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. CEO én får behov for være tæt på den daglige operation og de øvrige ledere, herunder også for at kunne rejse til datterselskaber og større kunder og leverandører i forventeligt op til 50 - 75 dage om året.


Du tilbydes en attraktiv position med stor indflydelse og muligheden for at bringe en højt profileret virksomhed frem på indtjeningssporet og drive den fortsatte vækst og udvikling af selskabet. Du får hjælp af en dygtig og dedikeret organisation, der har stor faglig viden, og hvor din opgave bl.a. bliver at tilføre et stærkere kommercielt blik og bedre styrings- og ledelsesværktøjer.  

Yderligere information  
Matcher du ovenstående og er du interesseret i en videre dialog, kan du kontakte Senior Partner Kim Overgaard Schlichting, KAR+CO på telefon 4043 3090 eller Senior Partner Betina Bay Frandsen fra KAR+CO på telefon 2546 6441.


Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 

Med henvisning til de gældende persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO. 

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.