Markedsdirektør - OK Energiteknik

Salg, installation og service     ·     75.000+ kunder / 150+ medarbejdere     ·     Vækst

Har du lyst til at få en nøglerolle i transformationen af energiselskabet OK a.m.b.a., som er totalleverandør af energiprodukter, serviceydelser og rådgivning til private, erhvervslivet og det offentlige? Så har du nu muligheden i rollen som markedsdirektør i et af OK’s strategisk vigtige områder, Energiteknik. Markedet for ’opvarmning’ er under forandring, og OK ønsker at drive en omstilling, hvor alle kunder hjælpes med at træffe grønne, energibesparende valg ved at gøre nye løsninger, fx varmepumper, lettilgængelige.  OK har ambitiøse planer om vækst og udvikling inden for det energitekniske område.

Forretningsområdet Energiteknik er etableret for få år siden på baggrund af en strategisk beslutning om at ville supplere salg af energi med salg af varmeinstallationer (varmepumper og gaskedler) samt levere service på varmeinstallationer til såvel private som erhverv.

I dag er Energiteknik en betydelig spiller i markedet med 75.000 abonnementskunder,  50+ Service og installationspartnere, 70.000 opkald til kundeservice pr. år og 5.000 salgsbesøg pr. år.


Jobbet
Som Markedsdirektør får du P/L ansvaret for OK Energiteknik og refererer til direktionen. Du har det 
overordnede ansvar for Energiteknik-teamets 150 medarbejdere, og dit lederteam består af 8 dedikerede funktionsledere og specialister. Organisationen arbejder hovedsageligt ud fra de tre lokationer: Viby J (Salg og administrationen), Silkeborg (Installation) og Taastrup (Serviceforretningen).

Du får det overordnede ansvar for ambitiøst at drive og videreudvikle en forholdsvis ny forretning i betydelig vækst. Væksten på serviceaftaler og installationer er i vid udstrækning sket ved opkøb.

Nogle af de vigtigste ansvarsområder er at sikre optimal drift og rentabel udbygning af forretningen, sikre fælles kultur og god ledelse i en sammenbragt organisation samt løbende evaluere og udvikle de kunderettede koncepter.

Du skal have fokus på udviklingen af egen organisation, samtidig med at relationen og samarbejdet med den øvrige OK organisation plejes.

OK er en fleksibel og værdibaseret arbejdsplads, hvor et stort engagement går naturligt igen i hele organisationen. Man er i høj grad i øjenhøjde med både hinanden, kunderne og samfundet.

I alle facetter af jobbet er det afgørende at være god til at skabe og vedligeholde relationer – både i forhold til de interne stakeholders og i forhold til samarbejdspartnere, leverandører og netværk mv.

Du vil få arbejdssted på såvel Hovedkontoret i Viby J som på OK Energitekniks kontor i Taastrup.


Din profil
Du har erfaring fra en større virksomhed, der beskæftiger sig med teknisk service og har således indgående kendskab til og forståelse for, hvordan man driver en effektiv og succesfuld serviceforretning. Det vil være et krav med kendskab til salg og installation, ligesom det vil være en fordel at kende til såvel BtB som BtC.

Du forventes at have solid ledelseserfaring fra en større organisation og du har ledet gennem ledere.

Du er tydelig i dit lederskab, viser vejen ved at gå foran og er en dygtig kommunikator.
Du har en empatisk, motiverende og sparrende ledelsesstil, der er åben, ærlig og transparent for alle i OK-forretningen – høj som lav. Du sikrer, at OK’s værdier og kultur udleves uden at tilsidesætte ambitionsniveauet og resultaterne.

Du tænker kommercielt og er kundeorienteret. Du har stærke sociale kompetencer og er en naturlig netværksprofil, som nemt skaber gode relationer til sin omverden og naturligt vil etablere positive relationer til både kunder, egne medarbejdere, lederkolleger og samhandelspartnere.

Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse som fx cand.merc., HD, MBA eller ingeniør kombineret med ledertræning.


Du tilbydes et stort selvstændigt ansvar for at løse en vækstopgave i en succesfuld virksomhed, der har sat sig for at ville være Danmarks bedste og største udbyder af varmeinstallationer og service.

Du bliver således ansvarlig for et spændende forretningsområde med en betydelig markedsposition og et fortsat stort potentiale. Produktporteføljen er af høj kvalitet, og du bliver en del af en velrenommeret dansk virksomhed, som tager stort samfundsansvar og har en stærk kultur og et klart værdigrundlag.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Partner Christian Bonde på tlf. 4027 5900.


Ansøgning
Ansøgninger behandles løbende. Upload dit CV til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stilling". Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgninger KUN via systemet. Kan du ikke uploade din papirer via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO.

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af opslaget er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.