CFO med stærke ledelseskompetencer

Ny strategisk retning · Forretningsudvikling & digitalisering

DGI Byen søger en ny CFO til at indgå i den øverste ledelse. Virksomheden står historisk stærkt, og bestyrelsen har godkendt en ny strategi, som danner retning og ramme for, at virksomheden kan vokse med formålet: DGI Byen vil forbedre sundheden og livskvaliteten for københavnerne. Virksomheden skal arbejde mod at blive et kraftcenter, der er et naturligt og foretrukket samlingssted og omdrejningspunkt for sundhed. Et univers hvor alle gæster motiveres og inspireres til en sund livsstil – både i alle dele af DGI Byen på Vesterbro og i et fremtidigt digitalt univers. 

DGI Byen står således foran en transformationsproces med fokus på strategisk udvikling, digitalisering, partnerskaber, ejendomsudvikling og kulturforandring. Til understøttelse af den nye strategi er det besluttet at indføre en divisionsmodel med en BtB-division og en BtC-division.

Som CFO er du ansvarlig for 15 medarbejdere i fire teams, alle strategisk vigtige områder for transformationsprojektet: Økonomi – herunder regnskab, IT, PMO og Driftssupport, herunder vedligeholdelse af ejendomme og teknik.

Jobbet
Sammen med CEO og den øvrige øverste ledelse står du i spidsen for den strategiske transformation og generelle udvikling af virksomheden.

Som CFO er du ansvarlig for, at DGI Byens overordnede økonomiske styring er optimal, og at der til enhver tid er fuldt overblik over virksomhedens samlede og de enkelte driftsenheders performance. Endvidere er det din opgave at videreprofessionalisere dine forretningsområder, så de kontinuerligt er gearet til at indfri de ambitiøse målsætninger og vækstrejsen.

Med dit tydelige lederskab og stærke sociale kompetencer går du forrest og viser vejen. Du bidrager positivt og udfordrer konstruktivt på tværs af organisationen – og evner at sætte strategisk retning og samtidig være hands-on, når det er nødvendigt i hverdagen.

Det faglige ansvarsområde omfatter styring og ansvar for hele DGI Byens økonomi, herunder finansiering/kapitalrejsning, værdistrømme, likviditetsstyring, budgetter, controlling og analyser. Derudover har du det overordnede ansvar for de mange investerings- og renovationsprojekter, ligesom du har et konstant fokus på forretningsudvikling, digitalisering/teknologiudvikling og økonomiske partnerskaber.
 
Din baggrund
Du har formentlig en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc.aud. eller HD(R). Med din solide forretningsforståelse tænker du kommercielt og strategisk, ligesom du har et stærkt digitalt ståsted og en solid værktøjskasse i relation til økonomiske styringsredskaber.

Uanset udgangspunkt er du en moderne CFO med solid erfaring som økonomiansvarlig. Vi forstiller os, at din primære erfaring er fra detailvirksomhed med markant digital tilstedeværelse. Du har således været med til at drive den strategiske udvikling og digitalisering i en BtC-virksomhed. Det kan også være, du har erfaring fra tech-virksomhed, formålsdrevet virksomhed eller oplevelses industrien eller servicebranchen. Ydermere har du erfaring i arbejdet med forretningsmodeller, værdistrømme, bank- og kapitalarbejde. 

DGI Byen er en levende virksomhed, hvor passion, stort engagement og værtskab er væsentlige værdier. Du kan se dig selv i den strategiske retning og ambition og kan både gå forrest og sætte retning og samtidig være en passioneret holdspiller. Du optræder med tydeligt lederskab og trives i en hektisk hverdag, hvor succesen måles på både økonomi og den gode gæsteoplevelse alle steder i virksomheden.

Yderligere information
Har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Susanne Gamrath, KAR+CO på telefon 22 14 63 00.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Har du lyst til og mod på denne opgave, så sendt os meget gerne dit CV. Ansøgninger behandles i takt med, at de modtages. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stilling".

Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO.

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.