Marketing Manager – B2B/B2B2C/B2C

Markedsanalyser            Kampagner            Content co-creation            SoMe

Jobbet

Med reference til den administrerende direktør, får du ansvaret for det danske marketingteam på fire medarbejdere. Du indgår i ledergruppen og arbejder tæt sammen med salgsledelsen.

Du styrer de lokale marketingaktiviteter, inden for de strategiske rammer og overordnede guidelines fra koncernen. Du sikrer, at aktiviteterne er prioriterede og afstemte i forhold til markedet, herunder den konkurrencemæssige situation og de budgetterede målsætninger for omsætning og indtjening.

Der er tale om både B2B, B2B2C og B2C markedsføring. Der er forholdsvis mange salgskanaler og dertil kommer, at hele autobranchen i disse år er under betydelig forandring.

Udfordringen består i at forstå, hvem der har indflydelse på købsbeslutningen, når der handles dæk – og på hvilket grundlag købsbeslutningen sker. Man skal have et klart billede af målgrupperne og kunne omsætte strategiske målsætninger til konkrete aktiviteter, målrettet kommunikation og relevant markedsføring.

En betydelig del af salget sker gennem forhandlere. Her er der ofte tale om fælles markedsføring, og du får et tæt samarbejde med forhandlerne omkring content co-creation. Marketing udvikler, planlægger, eksekverer og deltager i events og messer sammen med forhandlerne. Blandt nogle af de kommende events og øvrige igangværende kampagner kan nævnes: Tour de France 2022, #ShareTheRoad og Continental Academy.

En stigende grad af markedsføringsindsatsen er på digitale platforme og social media. Continental vil gerne udnytte mulighederne for relevant, direkte og effektiv markedsføring – dette gerne i samarbejde med vores kunder.

Marketing er også ansvarlig for Market Intelligence. Du og teamet supporterer salget med markedsdata, konkurrentinfo, prisudvikling m.m. og identificerer markedsmuligheder og trends, som der skal ageres på.

Du bliver ansvarlig for processen omkring den danske prissætning, herunder at der er bedst mulig indsigt i markedets prissætning i de forskellige segmenter, produktkategorier og salgskanaler. Prissætningen sker i samarbejde med salgsledelsen og indbefatter prissætning, rabatstruktur, samhandelsbetingelser for flere brands/dækmærker.

Stillingen indbefatter cirka 20 rejsedage, og det forventes ligeledes, at du deltager aktivt i diverse arrangementer med kunder og samarbejdspartnere i hele Danmark.

Din baggrund
Du har en teoretisk marketinguddannelse på minimum bachelor-niveau og nogle års relevant praktisk erfaring.

Du har en stærk forretningsmæssig forståelse og trives med det tætte samarbejde med salget. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med såvel B2B, B2B2C og B2C markedsføring.

Du har god erfaring med selvproduceret content og SoMe, herunder videomarkedsføring og kan med sikker hånd styre kampagner med mange interessenter.

Du er vant til at arbejde ud fra markedsdata og kan også selv stå for en del af analyserne. Du trives såvel med at være med til at fastlægge strategien – som med løbende at tilpasse indsatserne til markedsmulighederne.

Du har formodentlig allerede ledelseserfaring eller som minimum projektledererfaring fra en professionel og markedsorienteret virksomhed.

Det vil være fint, hvis du har erfaring med at begå dig i en international koncern. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

Som leder går du foran, og du er kendt for en inspirerende, engageret og coachende lederstil.

Du tilbydes en central rolle i Continental Dæk Danmarks succesfulde team. En succes der ikke kun skyldes meget stærke brands og en spændende produktportefølje, men i høj grad også skal tilskrives et stærkt team, der tænker i markedsmuligheder og langvarige partnerskaber med kunderne.

Du får muligheden for at markedsføre et førende premium brand i et kompetitivt marked i spændende forandring og udvikling. Din indsats er afgørende for Continental Dæk Danmarks fortsatte succes og udvikling.

Du bliver samtidig del af et multinationalt selskab, grundlagt i 1871, der er en af de førende inden for dækteknologi og dækproduktion. Gennem kontinuerlig investering i forskning og udvikling, yder Continental et betydeligt bidrag til fremtidens mobilitet, som skal gøre det mere sikkert, omkostningseffektivt og miljøvenligt at køre bil.

Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte KAR+CO Christian Bonde på 4027 5900.

Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 

Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO. 

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.