Administrerende Direktør til Møns Bank A/S


Stillingen.
Møns Bank søger en direktør, der med reference til bestyrelsen bliver ansvarlig for bankens daglige drift og udvikling.

Direktøren leder bankens medarbejdere gennem en stærk og dedikeret ledergruppe. Han/hun får tillige et tæt samarbejde med bestyrelsen såvel som bankens repræsentantskab. Dette samarbejde har i Møns Bank en særlig dimension i forhold til den lokale forankring. Sparringspartnerrollen i forhold til bestyrelsen er en vigtig del af stillingsindholdet.

Herudover er direktøren personlig frontfigur i forhold til en række interessenter herunder større aktionærer, større kunder, myndigheder, samarbejdspartnere, erhvervsforeninger, kommunale embedsmænd, initiativgrupper samt netværket i den finansielle sektor.

En af overskrifterne i bankens vedtagne strategi er fortsat kontrolleret vækst med fokus på de områder i banken, der skal udvikles for at styre væksten forsvarligt. Dette tvedelte ansvar med dels at stå i spidsen for fremdrift og ekspansion og dels sikre at organisationen udvikler sig i takt med opgaverne, skal direktøren kunne rumme.

Baggrund og personlige egenskaber
Vi forestiller os, at du som ny direktør udover at leve op til gældende ” Fit og Proper” – regler for pengeinstitutdirektører, har betydelig overordnet ledelseserfaring fra den finansielle sektor, en god forståelse for rollen som direktør og en proaktiv lederstil.

Du må desuden have en bred faglig baggrund med indsigt i både de økonomiske forhold omkring et pengeinstitut, kreditgivning, kapitalforvaltning, interne processer og udadvendt aktivitet i forbindelse med salg og markedsføring. Du skal i forbindelse med tidligere lederstillinger have vist, at du er i stand til at skabe gode resultater.

Dine personlige egenskaber må omfatte troværdighed, åbenhed, vedholdenhed, robusthed og gennemslagskraft, ligesom du må være en stærk forhandler og dygtig til at kommunikere.

Din umiddelbare forståelse for og engagement i forbindelse med bankens muligheder og udfordringer må desuden være til stede fra starten.

Du tilbydes en helt unik og central nøglerolle med spændende og udfordrende ledelsesopgaver i en veldrevet bank med stort potentiale til fortsat udvikling som succesfuldt selvstændigt pengeinstitut.

Konsulentvirksomheden KAR+CO medvirker ved ansættelsen af den nye direktør. Du er velkommen til at ringe til partner Peter Veje på 22799551, såfremt du har spørgsmål til stillingen.

Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 

Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO. 

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingsopslaget, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.