HR Tools & Certification

Vores produkter tager udgangspunkt i profil-, HR- og ledelsesværktøjer som er rettet mod din virkelighed og specielt egnet for ledere, nøglepersoner, interne HR-medarbejdere og eksterne konsulenter.

Hos KAR+CO tilbyder vi certificering i 2 koncepter, nemlig i Everything DiSC®, Kerne-kvadranten® og facilitatortræning i Patrick Lencionis ”The five Dysfunctions of a Team” (5B).

Vores ambition på disse certificerings- og facilitatorkurser er både at give en meget grundig indføring i den teoretiske baggrund, samtidig med at deltagerne får grundig træning i at anvende værktøjerne. Vi tror på, at vi kan give deltagerne nogle gode refleksioner, da de får prøvet værktøjerne på ”egen krop”. Dette skal give deltagerne selvtillid til at selv at kunne facilitere processer, hvor modeller og værktøjer bringes i spil.

Derudover kan vi tilbyde oprettelse af din egen EPIC konto til udsendelse af DiSC®- og 5B-profiler.

Kommende begivenheder:

Ny dato kommer snart: Inspirationsworkshop – Everything DiSC® – Work of Leaders: Inspirationsworkshop

Morten Kyhnæb Gantzhorn

+45 2266 4288
mg@karplusco.com

Kristina Wilkki

+45 6122 3464
kw@karplusco.com

Helle Kjærgaard Grüner

+45 3126 3300
hkg@karplusco.com

Everything DiSC®

Hvad er DiSC®? – et optimalt værktøj til at forstå egen og andres adfærd og gøre ledere og medarbejdere mere effektive i kommunikationen.

Hos KAR+CO er vi autoriserede Wiley Partnere, hvilket giver os mulighed for at sælge de forskellige varianter af Everything DiSC® profiler samt certificere i brugen af dem. Vi har mange års praktisk erfaring i certificering og har været med i Betaudviklingen af flere af Wileys produkter, og som konsulenter bruger vi ofte profilerne selv, så vi har også stor praktisk viden. Vi har derfor en omfattende viden om værktøjet, som vi kan bringe i spil i den gode proces sammen med vores kunde.

Kendskab til og forståelse af DiSC® modellen giver ledere og konsulenter et optimalt værktøj til at forstå egen og andres adfærd, og dermed et værktøj til at forbedre relationer og identificere, matche, motivere, lede og udvikle medarbejdere og kunder.

Everything DiSC® er dansk valideret og rapportens indhold holdes således op imod en dansk normgruppe. Everything DiSC® anvendes i dag af HR-professionelle, ledere, trænere og konsulenter i hele verden.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ eller på dansk “De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team” er et teamudviklingsprogram designet til at skabe high performance teams. Programmet bygger på Patrick Lencioni’s bestseller, “The Five Dysfunctions of a Team” og hans teamudviklingsmodel.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ kan hjælpe alle teams, fra produktion til bestyrelse med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater.

Hos KAR+CO er vi autoriserede partnere, hvilket betyder, at vi var med tidligt i processen, da Wiley og Patrick Lencioni udviklede et fælles program baseret på Everything DiSC® personprofiler og Lencionis teorier. Dette program har vi stor erfaring i at bruge i teamudvikling.

CoreQuadrant® konceptet eller Kernekvadranten på dansk

Vi er konstant nysgerrige efter ny viden, der kan inspirere til- og understøtte udvikling. Denne nysgerrighed har ført os frem til CoreQuadrant® konceptet eller Kernekvadranten på dansk. Et koncept, en tankegang og et meget konkret værktøj, som vi første gang stiftede bekendtskab med i 2010. Efterfølgende har vi dyrket, udforsket og eksperimenteret med konceptet, hvilket kun har skærpet interessen for at komme endnu tættere på.

CoreQuadrant® konceptet/tankegangen har tilført en ny dimension i vores arbejde med organisatorisk og personlig udvikling. Vi har siden certificeringen anvendt Kernekvadranten som en integreret del af vores arbejde – med stor succes!

Vi har siden 2012 udbygget relationen og samarbejdet med Daniel Ofman. Det har resulteret i indgåelsen af en partnerskabsaftale med Daniel Ofman, der giver os eksklusivretten til at uddanne og certificere kommende trænere i Danmark.

Interesseret i at høre mere?

© 2017 KAR+CO • Borupvang 3 • 2750 Ballerup • Fynsvej 9 • 5500 Middelfart • CVR-nummer 36940492
WordPress Image Lightbox