Effektive projekt- og lederteams

Effektive projekt- og lederteams

Når et team skal løse en konkret opgave, hvor de er nødt til at arbejde sammen og er under et vist pres, træder rollefordelingen, samarbejds- og kommunikationsevnerne tydeligt frem for alle i gruppen, ligesom personlighederne træder i karakter. At sejle en båd sammen kan være den fælles opgave, der tydeliggør, hvordan teamet fungerer, og giver alle et fælles billede af, hvad der skal arbejdes med. Samtidig giver det en god fælles oplevelse og styrker sammenholdet i gruppen. Derfor bruger vi også denne type ”værktøjer” i udviklingsprocesser, det kan fx være Matchrace sejlads, ledelsesspil eller andre aktiviteter, hvor teamet får øje for nye ressourcer og kompetencer hos teamet, til at løse de daglige udfordringer i virksomheden. Kontakt Betina Bay Frandsen på tlf. 25 46 64 41, hvis du vil høre mere og er interesseret i at arbejde med dit team.

Du kan læse mere om lederudvikling her